7
mar
2015
1

Orderud – saken ruller videre del 2

CIA infiltrerte den norskledede OSSE

NATOs flybombing av Serbia startet 24. mars 1999. Etter 78 dager endte den i en kort og intensiv bakkekrig 4.–12. juni.
Det norske styrkebidraget i Kosovo var lenge ukjent, men det er et faktum at vi i løpet av 1999 brukte totalt 1786 millioner kroner på våre militæraktiviteter i Kosovo. Bryter en ned tallene viser de at hele 1056 millioner ble benyttet i selve operasjonsområdet. Med tanke på at vi bare hadde ca. 1300 KFOR-soldater og 24 spesialsoldater (med logistikk og støtte – totalt 150 mann) i Kosovo, virker tallet høyt. Til sammenlikning brukte vi ca. 1000 millioner kroner i løpet av et år i Afghanistan, ti år senere. I Kosovo utgjorde summen for ett år altså 1,786 milliarder.

Norge hadde i 1999 det rullerende formannsvervet i OSSE (Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa) og utenriksminister Knut Vollebæk ble dermed sjef for Kosovo Verification Mission, (KVM), en nøytral enhet som skulle overvåke den skjøre fredsavtalen i området. Sjefen for KVM var William Walker, kjent for sin fortid i Sør-Amerika, der han som ambassadør i El Salvador jobbet tett med Oliver North og CIA.

William Walker innrømmet følgende i Sunday Times:

«Over natten økte vi staben i KVM fra en håndfull til 130 mennesker. Kunne noen av dem ha vært CIA-agenter? Klart det var mulig. Det er jo CIAs jobb å være «til stede» (The Sunday Times 12. mars 2000).

De to britiske journalistene Tom Walker og Aidan Laverty skrev i The Sunday Times 11. mars 2000 følgende: ”Høsten/vinteren 98–99 begynte CIA og vestlige spesialstyrker en intens opprustning og militær opplæring av KF (UCK).”

Hva visste ekteparet Paust?

At Norge økte sin utenrikspolitiske konto betydelig etter innsatsen i Kosovo, ble klart allerede høsten 1999 da president Clinton kom på et overraskende statsbesøk til Norge. Han kom like etter at Hashim Thaqi, lederen for UCK-geriljaen, hadde vært på besøk hos Bondevik. Tilfeldig? Kanskje. Det som imidlertid er et faktum er at Orderud-familien ble drept og at Norge brukte 1,7 milliarder kroner i Kosovo. Det har vært hevdet at Per Paust satt på informasjon som han ikke burde ha hatt. Dersom han eller noen i hans krets på dette tidspunktet hadde avslørt samrøren mellom vestlig etterretning, norske myndigheter og UCK-geriljaen, ville det ha vært katastrofalt for utfallet av Kosovokrigen. Er det så merkelig å tro at Orderud saken kan ha en annen løsning enn den som ble konkludert med i Eidsivating lagmannsrett 5. april 2002?

Spørsmålet er ikke om vi igjen skal vende steinene i Orderud saken. Spørsmålet er om vi er villige til å ta konsekvensene av det vi finner?

1

You may also like

Orderud – saken ruller videre

Leave a Reply

Translate »