• Parkeringsgarasje bøker
DELETE
Mottok dødstrussler etter utgivelsen av boken.

Det var en pen jente de hadde bragt ham denne gangen. Ikke at han brydde seg noe om det. Det var mange år siden han hadde brydd seg noe om skjønnhet. Skjønnhet var så mangt. Det var skjønnhet i de styggeste skapninger og i de hesligste naturfenomener. De fleste mødre så skjønnheten i sine nyfødte barn. Slagbrach så skjønnhet i et ydmyket menneske, i en heslig og smertefull død. Skjønnheten var større jo lenger smertene varte og jo større ydmykelsen var.

Like etter at Delete ble utgitt fikk jeg en telefon fra en major i forsvaret. Mannen var helt ukjent for meg og åpnet med følgende spørsmål: ”Hvem har du snakket med?” Jeg hadde selvfølgelig ikke noe umiddelbart svar på det, siden jeg verken kjente mannen som spurte eller hva han mente. ”Den du skriver om, eksisterer. I vertfall likner det veldig på en agent som fortsatt er i tjeneste” Deletefortsatte han.

Biler begynte å følge etter meg og de ble avløst av telefoner som ringte og ble lagt på i det jeg løftet av røret. Til slutt fikk jeg en trussel over sms og via internett som ikke var til å ta feil av: ”Din vei er kort” sto det.

Pluss beskjed om å trekke boken fra markedet. Noe som selvsagt verken var aktuelt eller mulig, om jeg hadde villet det. Jeg varslet politiet og etter mange måneder i spenning fikk jeg en telefon fra PST, politiets sikkerhetstjeneste, om at en forbudt, israelsk terrororganisasjon sto bak henvendelsen. Kahane Chai var navnet og det mer enn noe annet fortalte meg at å skrive thrillere med klare referanser til virkelige hendelser ikke er enkelt.

 

Translate »